Làm thế nào để chèn liên kết trong bài viết

Bạn có thể xem Visual Editor bằng cách vào Post » Add New hoặc bằng cách chỉnh sửa một bài viết hay trang web đã có.

 

Để tạo một liên kết, bôi đen chữ bạn muốn chèn link sau đó bấm vào biểu tượng “Link”  trong visual editor.

Khi bạn nhấp vào nút chèn liên kết, sẽ có một cửa sổ popup. bạn chỉ việc điền URL muốn chèn là được. Nếu bạn không nhớ đường dẫn có thể điền tên bài viết đó. Ô này sẽ giống như 1 thanh Google Search.

Khi bạn tích vào ô “Open link in a new tab” người dùng bấm vào liên kết sẽ được mở trong một tab mới. Bạn nên sử dụng tùy chọn này nếu bạn đang liên kết đến một trang web bên ngoài.

 

Ô “Or link to existing content” cho phép bạn tìm kiếm bài viết nếu bạn không nhớ URL.

Bạn có thể tìm kiếm một bài viết hoặc cuộn xuống để tìm bài viết đó từ danh sách. Bạn bấm vào tiêu đề bài viết để chọn nó và sau đó nhấp vào nút Add Link .

Ok như vậy đã hoàn thành cơ bản chèn liên kết nội bộ rồi.

Nếu thấy bài viết hữu ích thì hãy seo cho mình nhé.

Leave a Reply

avatar